Wednesday, 17 August 2011

TIPS MEMULAKAN PERNIAGAAN..Memula dan mengurus perniagaan memerlukan motivasi, keinginan dan bakat. Ia juga memerlukan kajian dan perancangan yang rapi.
 Senaraikan sebab-sebab anda mahu memulakan perniagaan.
 Menentukan perniagaan yang 'sesuai untuk anda'
 Kenalpasti 'niche' perniagaan anda. Jalankan kajian yang perlu untuk menjawab soalan-soalan ini
 Buat senarai 'pra-perniagaan
• Apakah kemahiran dan pengalaman yang boleh saya sumbangkan kepada perniagaan ini?
• Di manakah premis perniagaan saya?
Jawapan ini akan membantu anda untuk membuat rancangan perniagaan lebih fokus dan menyeluruh

No comments:

Post a Comment

Anda yang Terbaik