Friday, 6 April 2012

HALANGAN REZEKI

Melakukan dosa, sama ada besar atau kecil. 

Untuk memahami mengapa seseorang itu diberi rezeki yang luas sementara ada orang lain yang sempit rezekinya, maka kita harus memahami perkara-perkara yang menyebabkan rezeki dihalang. Antara perkara yang menyebabkan rezeki dihalang atau rezeki yang sempit ialah akibat melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil. Perkara ini boleh menyebabkan rezeki seseorang sempit atau disusahkan.

Firman Allah: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka barakah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri.” (Al-A’raf: 96)
Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa Allah pasti akan melimpahkan barakah dari langit dan bumi kepada orang yang beiman dan bertakwa. Ini termasuk rezeki yang melimpah ruah dan kehidupan yang baik.

No comments:

Post a Comment

Anda yang Terbaik