Thursday, 22 September 2011

Skim Piramid

Skim Piramid adalah skim yg tidak sah di mana sebilangan besar orang di peringkat bawah skim tersebut membayar kepada sebilangan kecil kepada orang ATAS. Setiap peserta baru membayar supaya berpeluang menuju ke peringkat atas dan meraih keuntungan daripada pembayaran orang lain yang menyertai kemudian.

JANGAN TERPERDAYA OLEH SKIM PIRAMID......!!!!!!!!!!!!

Skim pyramid menitikberatkan keuntungan hasil daripada pengambilan ahli baru sahaja sedangkan tiada usaha diambil untuk memasarkan barangan kepada pengguna.skim pyramid adalah satu proses di mana orang di peringkat bawah membayar kepada orang di peringkat atas. Sememangnya, skim pyramid tidak dapat bertahan lama kerana pengambilan ahli baru akan kehausan. Seterusnya, skim pyramid tidak akan beroperasi lama dan sesiapa yang menyertainya kemudian tidak dapat balik yuran penyertaan

No comments:

Post a Comment

Anda yang Terbaik